logotyp för ABM Västernorrland
  ABM Resurs


 

KULTURARV VÄSTERNORRLAND -

med plats för allas kulturarv


Portalen Kulturarv Västernorrland - http://www.kulturarvvasternorrland.se/ ägs och drivs av ABM Resurs med de samverkande institutionerna; Murberget Länsmuseet Västernorrland, Länsbiblioteket Västernorrland och Landsarkivet i Härnösand, och med stöd av landstinget Västernorrland.
I portalen finns länets digitaliserade kulturarv tillgängligt i form av texter, bilder, länkar osv. Materialet kommer från de samverkande institutionerna, men främst från mindre verksamheter och enskilda. Portalen etablerades under åren med Accessprojekt - http://www.abmresurs.se/access.html

I september 2011 påbörjades arbetet med projekt Kulturarv Västernorrland - med plats för allas kulturarv. Genom detta nya projekt vidareutvecklades kulturarvsportalen. En webbaserad databaslösning - CollectiveAccess http://collectiveaccess.org/ är implementerad och vi kan nu erbjuda föreningar och enskilda en enkel databaslösning med möjligheter att själva visa sitt material i portalen och på sikt kunna leverera det vidare till Europeana - http://www.europeana.eu.

I en andra projektomgång utvecklades gränssnitt mot databasen.
Dels finns ett publikvänligt utformat gränssnitt (Dela-med-dig) som vänder sig till de som snabbt vill lägga till foton, texter, filmer etc. med anknytning till länets kulturarv. Det går att via mobil eller surflatta omedelbart registrera ett foto i databasen t.ex.
Dels finns ett gränssnitt för den som vill registrera en större samling med omfattande information om objekten.
Vid utformningen av gränssnitten har vi använt oss av olika refernsgrupper; hembygdsrörelsen, nätverket ABM Kulturarv och det "nationella portalnätverket"senast uppdaterad 2014-02-25
Ansvariga: ABM Resurs
 
bild på folderns framsida
Vad är ABM Resurs?
Ladda ner vår folder i pdf-format pdf-fil

Foldern på engelska pdf-fil
TIDIGARE SATSNINGAR

logotyp för kampanjen
EuropeanaLocal