ABM-IT

Samverkansgrupp för IT-frågor inom ABM-området i Västernorrland.

Vid ett seminarium på temat "Samsökning av ABM-databaser" på Murberget den 16 oktober 2003, talade många av deltagarna om behovet av att arbeta vidare med dessa frågeställningar. Man bildade därför spontant en arbetsgrupp kallad ABM-IT. Gruppens medlemmar är inte formellt utsedda utan deltager på eget initiativ och av eget intresse. Representanter finns från arkiv, bibliotek, museer, hembygdsrörelsen och enskilda projekt.

Syftet är att inom ABM-IT ta upp och diskutera olika tekniska lösningar när det gäller databaser, digitalisering, webbdesign m.m. Viktigt är att man inom ABM-sektorn tittar på olika standardiserade lösningar i syfte att kunna utbyta information och underlätta samsökning. Gruppen skall likaså arbeta med informationsutbyte och en aktiv omvärldsbevakning.

Samverkansgruppens arbete kan följas via utlagt material nedan.


Kontaktperson:
Per-Erik Wik, Länsbiblioteket Västernorrland,
per-erik.wik@ylb.se, 0611-865 55


Mötesprotokoll:
Protokoll 21 april 2008
Protokoll 4 oktober 2006
Protokoll 14 mars 2006
Protokoll 7 december 2005
Protokoll 20 september 2005
Protokoll 7 april 2005
Protokoll 13 januari 2005
Protokoll 19 november 2004
Protokoll 28 oktober 2004
Protokoll 2 september 2004
Protokoll 17 juni 2004
Protokoll 19 maj 2004
Protokoll 28 april 2004
Protokoll 9 mars 2004
Protokoll 4 februari 2004
Tillägg till protokoll från 4 februari 2004

Konstituerande möte 4 december 2003


Good Practise Handbook

 
"Good Practices Handbook"
- på svenska

EU-projektet Minervas handbok om digitalisering, Good Practices Handbook (2004), finns nu översatt till svenska. ABM-centrum står som ansvarig för arbetet, vilket varit möjligt att genomföra med Access-pengar.
I samband med översättningen har innehållet aktualiserats och anpassats till svenska förhållanden.
Good Practices Handbook  pdf-fil


ABM-IT i Sundsvall 21 april 2008.
"Nya" Sundsvallsminnen och
"nya" Kulturarv Västernorrland presenterades vid ABM-IT:s träff i Kulturmagasinet den 21 april.
Fikabild från Kulturmagasinets café


 
Presentation av EU-projektet EDLocal och en uppföljning av studiedagen om ämnesord, var andra angelägna punkter på dagordningen.
Märta Molin rapporterar från mötet.


Hans Rengman
Hans Rengman


 
"Hitta rätt"
- en dag om ämnesord
Hur gör vi våra samlingar mer tillgängliga och samsökningsbara genom användning av ämnesord?
Vi samlades på Murberget den 22/11 för att med stöd från Hans Rengman (konsult från företaget Meta), Björn Jonare (Murberget) samt Ingrid Berg och Marlene Eriksson (Kungl. biblioteket), lyfta denna fråga.
Märta Molin rapporterar.

Roland Tiger har gjort ett besök på MKC (Media Konverterings Centum) i Fränsta där man arbetar i två skift och skannar in 90.000 bilder per dygn.
Läs hans rapport från besöket.
(123 kB) pdf-symbol
  bild från verksamheten på MKCLänktips:
"Val och vånda" - Ingela Hansson, Landsarkivet, rapporterar från tre seminarier om urval vid digitaliserande av bestånd och samlingar inom kulturarvssektorn. Hösten 2005

Olle Burlins länktips för de som jobbar med bildregistrering i hembygdsföreningarnas regi i länet.

CIDOC Conceptual Reference Model (CRM)
(Cidoc är dokumentationsgruppen inom ICOM – International Council of Museums) riktlinjer för struktur, relationer och definitioner i museidatabaser.

IFLA-standarder:
http://www.ifla.org/II/standard.htm
http://www.ifla.org/II/index.htm

Encoded Archival Description (EAD)
Official EAD Version 2002 Web Site

"ett försök att kombinera dokumentbeskrivningar och digitaliserade versioner av dylika från bibliotek, arkiv och museer, i syfte att skapa ett globalt system för sökning och återvinning".

Nationellt IT-användarcentrum - nita
Vinnova har gett Uppsala Universitet uppdraget att bygga upp ett nationellt IT-användarcentrum för kunskapsutbyte rörande IT-användning mellan forskarsamhället, näringslivet, offentlig sektor och andra med profesionellt intresse av att främja en användarinriktad IT-utveckling.

Lästips:
IT och kulturen från ITPS
(Institutet För Tillväxtpolitiska Studier)senast uppdaterad 2010-02-26
Ansvariga: ABM Resurs
 
bild på folderns framsida
Vad är ABM Resurs?
Ladda ner vår folder i pdf-format pdf-fil

Foldern på engelska pdf-fil
TIDIGARE SATSNINGAR

logotyp för kampanjen
EuropeanaLocal