logotyp för ABM Västernorrland
  ABM Resurs






 
Seminarium om upphovsrätt 27 september 2016

Catharina Ekdahl
Tisdagen den 27 september bänkade sig närmare trettio personer i Sambibliotekets Olof Högbergsal för att lyssna till Catharina Ekdahl från Digisam.
Vi fick en grundlig och samtidigt underhållande genomgång av upphovsrättslagen samt Digisams arbete med att underlätta arbetet med upphovsrättsligt skyddat material för våra kulturarvsinstitutioner.
Per-Eriks rapport från seminariet.

Catharinas presentation som pdf.



Bengt Wittgren
 
ABM KULTURARV 27/9 2016

Den 27 september samlades ABM Kulturarv på förmiddagen till en nätverksträff i Sambiblioteket i Härnösand.
Drygt 20 personer hade mött upp och vi diskuterade nuläge och framtid för nätverket. Dessutom presenterade den nya kulturarvskonsulenten Susanne Frost och den nya museichefen Jenny Samulesson sig.
Lina Marklund
rapporterar från dagen
.




Arkivnätverksträff på Murberget 17 maj 2016

bild från Karin Bredenbergs presentation av FSG:er
Den 17 maj samlades ett 20-tal arkivintresserade på Murberget för att lyssna till och diskutera arkivspörsmål.
Dagen inleddes av att Karin Bredenberg höll ett föredrag om FGS (Förvaltningsgemensamma specifikationer).
Efter lunch höll Ulrika Sturesdotter Andersson, jurist på Riksarkivet, ett föredrag om statstjänstemannarollen och den statliga värdegrunden.
Christian Bajomi, IT-samordnare på Murberget, och Lina Marklund avslutade med att presentera portalen Kulturarv Västernorrland.
Lina Marklund rapporterar från dagen.
Karin Bredenbergs presentation kring FGS:er .


Mugg från konferensen
 
Digikult 2016 i Göteborg ägde rum den 6-7 april.
Webbplatsen för Digikult http://digikult.se/digikult-2016/ innehåller dokumentation från konferensen.

Katarzyna Forsberg från Murberget, Länsmuseet Västernorrland ger sina intryck från dagarna.


Bengt Wittgren
Bengt Wittgren


 
ABM KULTURARV 28 april 2016
samt två seminarier


Den 28 april samlades ABM Kulturarv på förmiddagen till en nätverksträff på Landsarkivet i Härnösand.
Eftermiddagen innehöll två seminarieinslag. Först redogjorde Susanne Nickel för Unescos riktlinjer för urval av digitaliserat kulturarv, därefter presenterade Bengt Wittgren sin pågående forskning.
Katarzyna Forsberg
rapporterar från dagen
.



En dag om asylsökande och integration, Kramfors 24/11 2015

inbjudna deltagare presenterar sina inslag från scenen
Den 24 november samlades ett 80-tal deltagare på Bio Royal i Kramfors för att ta del av en tag om hur mottagandet av nyanlända kan ske på bra sätt.
Johanna Bylander rapporterar från dagen.
Sammanställning av arbetsgruppernas diskussioner.



Regional kulturplan

 
"VÄSTERNORRLANDS KULTURPLAN 2015-2018"

Kulturplan 2015-2018 för Västernorrland gäller från den 1 januari 2015.
Välkomna att ta del av planen som pdf-fil. (750 kB) pdf-fil


 



Rapporter från tidigare seminarier   
2016    2015    2014    2013    2012    2011    2010    2009
2008    2007    2006    2005    2004    2003





Logotyp för Riksarkivet, Landsarkivet i Härnösand Murbergets logotyp Länsbibliotekets logotyp Landstingets logotyp 






senast uppdaterad 2016-10-04
Ansvariga: ABM Resurs

 
bild på folderns framsida
Vad är ABM Resurs?
Ladda ner vår folder i pdf-format pdf-fil

Foldern på engelska pdf-fil




TIDIGARE SATSNINGAR

logotyp för kampanjen
EuropeanaLocal                  



Europeana-loggan, svensk variant